• Παρουσίαση της εταιρίας Αφοί Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.

  Απευθύνεται σε συνεργάτες

Λίγα λόγια
για την εταιρία


Η εταιρία μας, Αφοι Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων από το 1971 και ειδικεύεται στην παραγωγή οργανικών (οργανο-χημικών), βιολογικών, εδαφοβελτιωτικών, υδατοδιαλυτών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων.

Παρακάτω, γίνεται αναφορά στην Αποστολή, το Όραμα και τις Αρχές της εταιρίας μας:

Αποστολή της εταιρίας μας είναι η παραγωγή και διάθεση στους καλλιεργητές, υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακών και καινοτόμων οργανο-χημικών, βιολογικών και εδαφοβελτιωτικών  λιπασμάτων και φυτοχωμάτων για την ολοκληρωμένη λίπανση της καλλιέργειας με τη ταυτόχρονη βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους, καθώς και τη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών.

Όραμα της εταιρίας μας είναι η  συνδρομή στην αναδιαμόρφωση των ευρύτερων καλλιεργητικών αξιών πρός τη κατεύθυνση της παραγωγής ποιοτικών λιπασμάτων, με σεβασμό πρός το περιβάλλον. Η εταιρία επιδιώκει τη   διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην Ελληνική αγορά και την καθιέρωση της, ως μία από τις κυρίαρχες και αξιοσημείωτες στην κατηγορία της, στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι κυριότερες αρχές της εταιρίας είναι οι εξής:

 • Ειλικρίνεια - Σεβασμός
 • Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
 • Μακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές
 • Καινοτομία
 • Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Αειφόρος ανάπτυξη

Σύντομο
ιστορικό


1937

Οι κκ. Περικλής, Ιωάννης, Βασίλειος και Γιωργος Βασιλόπουλος ιδρύουν από κοινού φαρμακείο στην περιοχή της Πάτρας.
1948

Ίδρυση της εταιρίας Αφοί Π. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. με έδρα την Πάτρα και δραστηριότητα το εμπόριο χημικών πρώτων υλών, φαρμακευτικών, γεωργικών λιπασμάτων και φαρμάκων.
1959

Δημιουργία υπο-καταστήματος στην Αθήνα.
1971

Επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας στον κλάδο των ογανικών λιπασμάτων.
1974

Ο κ. Περικλής Βασιλόπουλος αναλαμβάνει ηγετική θέση στην εταιρία.
1976

Διαίρεση της εταιρίας. Με έδρα τις Αθηναϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή Μαγούλα, συστήνεται με της μορφή Α.Ε., μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η εταιρία Αφοί Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε με δραστηριότητα την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων.
1980

Ξεκινά η παραγωγή σύνθετων οργανικών λιπασμάτων.
1984

Η εταιρία πραγματοποιεί τις πρώτες πωλήσεις σε διεθνείς αγορές.
1997

Ξεκινά η παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων.
2003

Η εταιρία κατακτά ηγετική θέση στους κλάδους οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων.
2005

Πραγματοποιείται επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στον κλάδο των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων.
2009

Η εταιρία κατακτά την πρώτη θέση σε πωλήσεις στον κλάδο των οργανο-χημικών λιπασμάτων. Τη θέση διατηρεί μέχρι και σήμερα.
Η εταιρία Αφοί Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. είναι μία οικογενειακή εταιρία, με το εταιρικό κεφάλαιο να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τις εγκαταστάσεις να είναι, επίσης, ιδιόκτητες. Η πορεία της εταιρίας ήταν και είναι, συστηματικά, αναπτυξιακή και σταθερή, ενώ, πλέον είναι γνωστή στους Έλληνες καλλιεργητές ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρίες του τόπου μας, με παραγωγή των πιο ποιοτικών λιπασμάτων της Ελληνικής αγοράς. Από το 2005, η αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας ήταν καθοριστικής σημασίας πρός αυτή τη κατεύθυνση. Τα τελευταία 7 έτη, η εταιρία κατέχει την ηγετική θέση στους κλάδους παραγωγής οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων, όντας 1η σε πωλήσεις στο εγχώριο περιβάλλον συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 50% του συνολικού κύκλου εργασιών των κλάδων. Τα τελευταία δέκα χρόνια η εταιρία διατηρεί εξωστρεφή χαρακτηριστικά κάνοντας κινήσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων σε διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά, η εταιρία έχει διεισδύσει, έως τώρα, σημαντικά στις αγορές των Σκοπίων, της Κύπρου, της Ταιβάν και της Σαουδικής Αραβίας.

Γενικές πληροφορίες
για τα προϊόντα της εταιρίας


Τα πιο σημαντικά προϊόντα της εταιρίας μας

 • «Golden Humus M-80»
 • «Biohumous Leonardite V.P.»
Η εταιρία μας ξεκίνησε τη δράση της με την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. Αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά του συνόλου των προϊόντων μας, καθώς εμπεριέχονται στη σύνθεσή τους σε ποσοστά από 25% έως και 54%. Τα προϊόντα «Golden Humus M-80» και «Biohumous Leonardite V.P» ανήκουν στη κατηγορία των εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων. Αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από λεοναρδίτη, την πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα ποιοτική οργανική ουσία της αγοράς. Ο λεοναρδίτης, ύστερα από ειδική ζύμωση που γίνεται στο εργοστάσιό μας, εμπεριέχει χουμικά και φουλβικά οξέα σε ποσοστό 10% έως 12%, καθώς και 50.000.000 οφέλιμους μικροοργανισμούς ανά γραμμάριο προϊόντος. Πρόκειται για ορυκτό προϊόν, απαλλαγμένο από φυτοπαθογόνoυς μικροοργανισμούς (μύκητες, νηματώδεις, ανδρομηxώσεις, κ.λ.π), καθώς εξορίσσεται από την Ελλάδα, τουλάχιστον, δύο μέτρα κάτω από τη γή. Η ανάπλαση του εδάφους, η αποτελεσματική ενεργοποίηση και η διοχέτευση όλων των μονάδων N-P-K στο φυτό, καθώς και η αποδέσμευση θρεπτικών μονάδων λίπανσης που έχουν κολήσει στα κολλοειδή του εδάφους, είναι μόνο μερικά από τα πολύ σημαντικά οφέλη ενσωμάτωσης του συγκεκριμένου είδους οργανικής ουσίας στα προϊόντα μας. Τα προϊόντα «Golden Humus M-80» και «Biohumous Leonardite V.P». εξελίσσονται καθ’ όλα τα έτη, από την ίδρυση της εταιρίας μας μέχρι και σήμερα, προκειμένου η εφαρμογή τους στις καλλιέργειες να επιφέρει βέλτιστα και ασυναγώνιστα αποτελέσματα.

Ενδεικτικά, οι πιο δημοφιλείς σειρές προϊόντων που η εταιρία μας παράγει, ανά κατηγορία λιπασμάτων είναι οι εξής:

Οργανικά / Oργανο – Χημικά Λιπάσματα: Η σειρά «Complehumosan M-80» και «Humo Vas M-80» είναι εξειδικευμένα, σύνθετα οργανο-χημικά λιπάσματα (με ιχνοστοιχεία) με ασυναγώνιστα αποτελέσματα που στοχεύουν στην ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών, καλύπτοντας με αυτόν το τρόπο τις ανάγκες των φυτών σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία με την παράλληλη βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πληθώρα των πελατών που δοκίμασαν τα συγκεκριμένα προϊόντα έγιναν «πιστοί».

Βιολογικά Λιπάσματα: Οι σειρές «Super Eco-Vas» και «Oftel», δημιουργήθηκαν με σκοπό να ανταγωνιστούν τα συμβατικά λιπάσματα. Στην αρχή του εγχειρήματος, ο στόχος φαινόταν ανέφικτος. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων τύπων προσέγγιζε σε ποσοστό το 50% των αποτελεσμάτων των συμβατικών προϊόντων. Έπειτα από δέκα (10) χρόνια ερευνών για την εύρεση των ιδανικών (κατάλλληλων και ποιοτικών) πρώτων υλών και δοκιμών σχετικά με τους βέλτιστους χρόνους λίπανσης, τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές / μεθόδους λίπανσης και την ιδανική ποσότητα ανά περίσταση, καταφέραμε να επιτύχουμε ότι αρχικά έμοιαζε αδύνατο. Τα συγκεκριμένα προϊόντα επιφέρουν, καλύτερα ή τουλάχιστον ισότιμα, ποσοτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα συμβατικά, ενώ με τη χρήση τους συμβάλλουμε δραστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Φυτοχώματα: Στην κατηγορία των φυτοχωμάτων η σειρά «Compost Torf», έχει αποκτήσει πιστό πελατειακό κοινό στην Ελληνική Αγορά. Ο συγκεκριμένος τύπος χρησιμοποιείται και στη Βιολογική Γεωργία, καθώς συντίθεται κατά 93% από υψηλής ποιότητας ξανθιά τύρφη (σε αντίθεση με τη μαύρη τύρφη, η ξανθιά παρουσιάζει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και άρα η ποσότητα λευκής τύρφης που χωρά σε ένα σακί προϊόντος είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτήν που καταλαμβάνει η μαύρη), ενώ συμπληρώνεται με περλίτη και βιολογικό λίπασμα (Super-Eco-Vas). Είναι αξιοσημείωτο ότι, το 80% των πελατών που αγόρασαν μία φορά από τα προϊόντα της εταιρίας μας παραμένουν ενεργοί πελάτες μέχρι και σήμερα.


Οφέλη και συγκριτικά
πλεονεκτήματα
των προϊόντων μας


Οφέλη

Ο συνδυασμός της πιο ποιοτικής και αποτελεσματικής οργανικής ουσίας (Golden Humus «M-80») με μονάδες N-P-Κ άριστης ποιότητας και ιχνοστοιχεία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη φροντίδα για το φυτό και το έδαφος. Παρακάτω, φαινοται τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή των προϊόντων μας:
 • Βελτίωση της δομής του εδάφους, που εξασφαλίζεται από την παρουσία «Golden Humus M-80» σε όλους τους τύπους των προϊόντων μας
 • Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, μέσω του εμπλουτισμού του με ωφέλιμους μικροοργανισμούς και ενεργοποίηση του ήδη υπάρχοντος μικροβιακού πληθυσμού στο έδαφος, αλλά και με την πρόσθεση εμπλουτισμού οργανικής ουσίας
 • Αποδέσμευση, προστασία (οργανο-μεταλλικά από τα μόρια) και κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων (κατιόντα) από τα κολλοειδή του εδάφους
 • Ρύθμιση του P.H. του εδάφους
 • Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από δεσμέυσεις ή απόπλυση (προστασία του υδροφόρου ορίζοντα) και αξιοποίηση των ανόργανων λιπασμάτων από προηγούμενες λιπάνσεις
 • Άμεση παροχή χουμικών-φουλβικών οξέων στο φυτό, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του
 • Βελτίωση της υδατοϊκανότητας του εδάφους και ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος
 • Αύξηση της θερμοκρασίας στη ριζόσφαιρα του φυτού (λόγω του μαύρου χρώματος του προϊόντος) αλλά και προστασία αυτής από χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό)
 • Βελτιωμένη ανάλυση εδάφους με περισσότερη οργανική ουσία
 • Αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
 • Επίτευξη μακροζωίας και ευρωστίας των φυτών
 • Η καλύτερη λύση για την απονιτροποίηση

Συγκριτικά πλεονεκτήματα προϊόντων μας σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις της αγοράς

Ολοκληρωμένη και ισορροπημένη θρέψη, χωρίς απώλειες: Η συσσωμάτωση των μονάδων N-P-K με ιχνοστοιχεία και την οργανική ουσία («Golden Humus M-80») έχει ως αποτέλεσμα τη διοχέτευση όλων των μονάδων αζώτου, φωσφόρου και καλίου στο φυτό χωρίς απώλειες (δεν ξεπλένονται, όπως συμβαίνει με την εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων στις καλλιέργειες και δεν προσκολώνται στα κολλοειδή του εδάφους οι μονάδες N-P-K) παρέχοντας πλήρη θρέψη, με σταθερό ρυθμό και αποτελεσματικό τρόπο.

Εξοικονόμιση πόρων: Με την εφαρμογή των προϊόντων μας στην καλλιέργεια επιτυγχάνεται πλήρης θρέψη και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες λίπανσης, σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη μέθοδο λίπανσης (εδαφοβελτιωτικών, ανόργανων λιπασμάτων και ιχνοστοιχείων) σε δύο ή τρείς διαφορετικές φάσεις. Ως απόρροια, προκύπτει εξοικονόμιση πόρων (μειωμένος χρόνος, ελαχιστοποίηση κόστους λίπανσης). Επιτυγχάνονται τρείς λιπάνσεις με μία. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων μας σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές της αγοράς.

sxima1
«Σχήμα 1: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων μας έναντι των εναλλακτικών»

Οι καταλληλότερες περιοχές για την εφαρμογή των προϊόντων μας


Χαρακτηριστικά περιβαλλοντικών συνθηκών (κλίμα, έδαφος, κ.λ.π), όπου τα προϊόντα μας παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά

Παρόλο που τα προϊόντα της εταιρίας μας χρησιμοποιούνται, κυρίως, όπου και τα προϊόντα των άλλων εταιριών, σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, έδαφος, ευρωστία φυτών) παρουσιάζουν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα ένταντι των υπολοίπων.

Σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες τα φυτά είναι απαραίτητο να είναι υγιή και να διαθέτουν πολύ ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας. Με την προσθήκη οργανικής ουσίας («Golden Humus M-80»), ιχνοστοιχείων και μονάδων N-P-K στα προϊόντα μας, η θρέψη του φυτού είναι ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και πιο αποτελεσματική, συγκριτικά με τις επιδόσεις που παρουσιάζουν άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς. Επιπλέον, η εφαρμογή των προϊόντων μας στις καλλιέργειες βελτιώνει τη γονιμότητα, τη δομή και ρυθμίζει αποτελεσματικά το P.H. του εδάφους. Ως απόρροια, το φυτό θωρακίζεται και αναπτύσσει κατάλληλους μηχανισμούς άμυνας.

Χαρακτηριστικά εδαφών όπου τα προϊόντα μας είναι ιδανικά για εφαρμογή

Αμμώδη Εδάφη με έλλειψη οργανικής ουσίας:

 • Παραθαλάσσια μέρη με αγροτική ανάπτυξη
 • Περιοχές / χώρες με αμμώδη εδάφη (π.χ. Αφρική, κ.λ.π)

Εντατικώς καλλιεργημένα εδάφη:

 • Περιοχές που καλλιεργούν κηπευτικά προϊόντα (ντομάτες, καρπούζια, αγγούρια, κ.λ.π)
 • Περιοχές που καλλιεργούν σιτηρά, βαμβάκι
 • Περιοχές με θερμοκήπια

Σε εδάφη με έλλειψη ασβεστίου (χαμηλό P.H. όξινα εδάφη):

 • Ορεινά μέρη (κυρίως)
 • Παραθαλάσσια μέρη

Σε εδάφη με υψηλό P.H. ( αλκαλικά εδάφη)

Αλατούχα αλκαλιοποιημένα εδάφη (Το Golden Humus M-80 διασπά τα άλατα)


Προϊόντα που παρουσιάζουν ευκολία διείσδυσης και ταχύτητα καθιέρωσης σε νέες αγορές


 • Golden Humus M-80:
  Ειδικά σε περιοχές με αμμώδη εδάφη ή σε θερμοκήπια
 • Complehumosan N4 +Fe+Zn+B:
  (4-8-17+2+5%FeSO4+1%ZnSO4+0,3B+36%Οργ. Λιπ.) Ειδικά σε περιοχές με κηπευτικά, αμπέλια και ελιές
 • Complehumosan 10-8-18:
  (+3MgO+2FeSO4+1%Borax)
 • Profi Plus:
  Ειδικά σε περιοχές που καλλιεργούνται κηπευτικά και αμπέλια
 • Complehumosan N3 + B:
  (10-8-12+3+0,3B+40%Οργ. Λιπ.)
 • Complehumosan N2-Calcium:
  (4-8-12+3+0,3B+1% ZnSO4+20%CaCO3+31% Οργ.Λιπ)
 • Super Eco-Vas 5-8-17:
  (5-8-17+3+2%FeSO4+1%ZnSO4+1%Borax)
 • Super Eco-Vas:
  (10-0-0+1%Borax)

Χαρακτηριστικά πελατών τους οποίους θα θέλαμε να προσεγγίσουμε


Για εμάς κρίνονται πολύ θετικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Αξιόπιστοι πελάτες που ενδιαφέρονται για ποιοτικά προϊόντα
 2. Πελάτες που ενδιαφέρονται για μακροχρόνιες συνεργασίες

Χαρακτηριστικά Εταιριών με τις οποίες θα θέλαμε να συνάψουμε συνεργασίες / Είδη συνεργασίας που επιδιώκουμε


Επιδίωξη της εταιρίας μας είναι η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με αξιόπιστες εταιρίες που διαθέτoυν ικανότητες προώθησης προϊόντων λίπανσης σε διεθνείς αγορές. Η εταιρία μας προσβλέπει σε μακροχρόνιες συνεργασίες που στοχεύουν σε κοινό όραμα και αμοιβαίο όφελος.

Η εταιρία μας αξιολογεί θετικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε κάθε νέο ενδεχόμενο συνεργάτη:

 • Στόχευση και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
 • Αδιαμφισβήτητες ικανότητες προώθησης λιπασμάτων σε διεθνείς αγορές,
 • Ευρύ δίκτυο πελατών,
 • Συνεργάτες που προσβλέπουν σε σχέσεις αμοιβάιας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού
 • Εταιρίες που υιοθετούν το σύνολο των αξιών της εταιρίας μας

Οι χώρες στις οποίες η εταιρία μας πραγματοποιεί εξαγωγές και η επιδίωξή μας


Η εταιρία μας, έως σήμερα, πραγματοποιεί εξαγωγές πρός την Κύπρο, τα Σκόπια, την Ταϊβάν και τη Σαουδική Αραβία. Σε αυτές τις χώρες, η εταιρία μας διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες.

Άμεση επιδίωξή μας είναι η εξεύρεση συνεργατών με την κατάλληλη τεχνογνωσία, δίκτυο και εμπειρία για την προώθηση των προϊόντων μας, κυρίως, σε διεθνείς αγορές, όπου τα προϊόντα μας διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα που διατίθενται ως εναλλακτικές λύσεις.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • 210-5555398
 • 210-5558625
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΦΟΙ ΠΕΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ

Η εταιρία μας, Αφοι Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων από το 1971 και ειδικεύεται στην παραγωγή οργανικών (οργανο-χημικών), βιολογικών, εδαφοβελτιωτικών, υδατοδιαλυτών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων.

Created by Web Intelligence L