• Παρουσίαση της εταιρίας Αφοί Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.

  Απευθύνεται σε συνεργάτες

Λίγα λόγια
για την εταιρία


Η εταιρία μας, Αφοί Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε., δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων από το 1971 με  εξειδίκευση στην παραγωγή οργανο-χημικών, βιολογικών, εδαφοβελτιωτικών, υδατοδιαλυτών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων.

Αποστολή της εταιρίας είναι η παραγωγή και διάθεση στους καλλιεργητές, καινοτόμων, υψηλής ποιότητας, οργανο-χημικών και βιολογικών λιπασμάτων καθώς και εδαφοβελτιωτικών  και φυτοχωμάτων. Στόχος είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας  των καλλιεργειών μέσα από μια ολοκληρωμένη λίπανση και ταυτόχρονα η βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους. Όραμα της εταιρίας μας είναι να συμβάλει   στην επαναδιαμόρφωση των καλλιεργητικών δεδομένων, πρακτικών και αξιών πρός τη κατεύθυνση της παραγωγής και αξιοποίησης ποιοτικών λιπασμάτων, με απόλυτο σεβασμό πρός το περιβάλλον.

Οι κυριότερες αρχές της εταιρίας είναι οι εξής:

 • Ειλικρίνεια - Σεβασμός
 • Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
 • Μακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες και προμηθευτές
 • Καινοτομία
 • Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Αειφόρος ανάπτυξη

Σύντομο
ιστορικό


1937

Οι κκ. Περικλής, Ιωάννης, Βασίλειος και Γιωργος Βασιλόπουλος ιδρύουν από κοινού φαρμακείο στην περιοχή της Πάτρας.
1948

Ίδρυση της εταιρίας Αφοί Π. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. με έδρα την Πάτρα και δραστηριότητα το εμπόριο χημικών πρώτων υλών, φαρμακευτικών, γεωργικών λιπασμάτων και φαρμάκων.
1959

Δημιουργία υπο-καταστήματος στην Αθήνα.
1971

Επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας στον κλάδο των ογανικών λιπασμάτων.
1974

Ο κ. Περικλής Βασιλόπουλος αναλαμβάνει ηγετική θέση στην εταιρία.
1976

Διαίρεση της εταιρίας. Με έδρα τις Αθηναϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή Μαγούλα, συστήνεται με της μορφή Α.Ε., μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η εταιρία Αφοί Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε με δραστηριότητα την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων.
1980

Ξεκινά η παραγωγή σύνθετων οργανικών λιπασμάτων.
1984

Η εταιρία πραγματοποιεί τις πρώτες πωλήσεις σε διεθνείς αγορές.
1997

Ξεκινά η παραγωγή βιολογικών λιπασμάτων.
2003

Η εταιρία κατακτά ηγετική θέση στους κλάδους οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων.
2005

Πραγματοποιείται επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στον κλάδο των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων.
2009

Η εταιρία κατακτά την πρώτη θέση σε πωλήσεις στον κλάδο των οργανο-χημικών λιπασμάτων. Τη θέση διατηρεί μέχρι και σήμερα.

Η εταιρία  είναι αμιγώς Ελληνική και οικογενειακή, με εταιρικό κεφάλαιο εξ’ ολοκλήρου από ίδιους πόρους και το σύνολο των εγκαταστάσεων ιδιόκτητο. Με διαχρονικά σταθερή και αναπτυξιακή πορεία, είναι πλέον γνωστή στους καλλιεργητές ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρίες του κλάδου στη χώρα, παράγοντας τά ποιοτικότερα λιπάσματα της Ελληνικής αγοράς.  Η ανάπτυξη της εταιρίας, ιδιαίτερα από το 2005, υπήρξε καθοριστικής σημασίας πρός αυτή τη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει ηγετικής θέσης στους κλάδους παραγωγής οργανικών και βιολογικών λιπασμάτων τα τελευταία επτά χρόνια και να βρίσκεται στην 1η θέση σε πωλήσεις στο εσωτερικό, συγκεντρώνοντας πάω από το 50% του συνολικού κύκλου εργασιών των σχετικών εταιριών. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η εταιρία χαρακτηρίζεται από εξωστρεφή προσανατολισμό με δράσεις επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά, η εταιρία έχει διεισδύσει σημαντικά μέχρι σήμερα στις αγορές των Σκοπίων, της Κύπρου, της Ταιβάν και της Σαουδικής Αραβίας.


Γενικές πληροφορίες
για τα προϊόντα της εταιρίας


Τα πιο σημαντικά προϊόντα της εταιρίας μας

 • «Golden Humus M-80»
 • «Biohumous Leonardite V.P.»
Η εταιρία μας ξεκίνησε τη δράση της με την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. Αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά του συνόλου των προϊόντων μας, καθώς εμπεριέχονται στη σύνθεσή τους σε ποσοστά από 25% έως και 54%. Τα προϊόντα «Golden Humus M-80» και «Biohumous Leonardite V.P» ανήκουν στη κατηγορία των εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων. Αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από λεοναρδίτη, την πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα ποιοτική οργανική ουσία της αγοράς. Ο λεοναρδίτης, ύστερα από ειδική ζύμωση που γίνεται στο εργοστάσιό μας, εμπεριέχει χουμικά και φουλβικά οξέα σε ποσοστό 10% έως 12%, καθώς και 50.000.000 οφέλιμους μικροοργανισμούς ανά γραμμάριο προϊόντος. Πρόκειται για ορυκτό προϊόν, απαλλαγμένο από φυτοπαθογόνoυς μικροοργανισμούς (μύκητες, νηματώδεις, ανδρομηxώσεις, κ.λ.π), καθώς εξορίσσεται από την Ελλάδα, τουλάχιστον, δύο μέτρα κάτω από τη γή. Η ανάπλαση του εδάφους, η αποτελεσματική ενεργοποίηση και η διοχέτευση όλων των μονάδων N-P-K στο φυτό, καθώς και η αποδέσμευση θρεπτικών μονάδων λίπανσης που έχουν κολήσει στα κολλοειδή του εδάφους, είναι μόνο μερικά από τα πολύ σημαντικά οφέλη ενσωμάτωσης του συγκεκριμένου είδους οργανικής ουσίας στα προϊόντα μας. Τα προϊόντα «Golden Humus M-80» και «Biohumous Leonardite V.P». εξελίσσονται καθ’ όλα τα έτη, από την ίδρυση της εταιρίας μας μέχρι και σήμερα, προκειμένου η εφαρμογή τους στις καλλιέργειες να επιφέρει βέλτιστα και ασυναγώνιστα αποτελέσματα.

Ενδεικτικά, οι πιο δημοφιλείς σειρές προϊόντων που η εταιρία μας παράγει, ανά κατηγορία λιπασμάτων είναι οι εξής:

Οργανικά / Oργανο – Χημικά Λιπάσματα: Η σειρά «Complehumosan M-80» και «Humo Vas M-80» είναι εξειδικευμένα, σύνθετα οργανο-χημικά λιπάσματα (με ιχνοστοιχεία) με ασυναγώνιστα αποτελέσματα που στοχεύουν στην ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών, καλύπτοντας με αυτόν το τρόπο τις ανάγκες των φυτών σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία με την παράλληλη βελτίωση της γονιμότητας και της δομής του εδάφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πληθώρα των πελατών που δοκίμασαν τα συγκεκριμένα προϊόντα έγιναν «πιστοί».

Βιολογικά Λιπάσματα: Οι σειρές «Super Eco-Vas» και «Oftel», δημιουργήθηκαν με σκοπό να ανταγωνιστούν τα συμβατικά λιπάσματα. Στην αρχή του εγχειρήματος, ο στόχος φαινόταν ανέφικτος. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων τύπων προσέγγιζε σε ποσοστό το 50% των αποτελεσμάτων των συμβατικών προϊόντων. Έπειτα από δέκα (10) χρόνια ερευνών για την εύρεση των ιδανικών (κατάλλληλων και ποιοτικών) πρώτων υλών και δοκιμών σχετικά με τους βέλτιστους χρόνους λίπανσης, τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές / μεθόδους λίπανσης και την ιδανική ποσότητα ανά περίσταση, καταφέραμε να επιτύχουμε ότι αρχικά έμοιαζε αδύνατο. Τα συγκεκριμένα προϊόντα επιφέρουν, καλύτερα ή τουλάχιστον ισότιμα, ποσοτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα συμβατικά, ενώ με τη χρήση τους συμβάλλουμε δραστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Φυτοχώματα: Στην κατηγορία των φυτοχωμάτων η σειρά «Compost Torf», έχει αποκτήσει πιστό πελατειακό κοινό στην Ελληνική Αγορά. Ο συγκεκριμένος τύπος χρησιμοποιείται και στη Βιολογική Γεωργία, καθώς συντίθεται κατά 93% από υψηλής ποιότητας ξανθιά τύρφη (σε αντίθεση με τη μαύρη τύρφη, η ξανθιά παρουσιάζει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και άρα η ποσότητα λευκής τύρφης που χωρά σε ένα σακί προϊόντος είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτήν που καταλαμβάνει η μαύρη), ενώ συμπληρώνεται με περλίτη και βιολογικό λίπασμα (Super-Eco-Vas). Είναι αξιοσημείωτο ότι, το 80% των πελατών που αγόρασαν μία φορά από τα προϊόντα της εταιρίας μας παραμένουν ενεργοί πελάτες μέχρι και σήμερα.


Οφέλη και συγκριτικά
πλεονεκτήματα
των προϊόντων μας


Οφέλη

Ο συνδυασμός της πιο ποιοτικής και αποτελεσματικής οργανικής ουσίας (Golden Humus «M-80») με μονάδες N-P-Κ άριστης ποιότητας και ιχνοστοιχεία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη φροντίδα για το φυτό και το έδαφος. Παρακάτω, φαινοται τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή των προϊόντων μας:
 • Βελτίωση της δομής του εδάφους, που εξασφαλίζεται από την παρουσία «Golden Humus M-80» σε όλους τους τύπους των προϊόντων μας
 • Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, μέσω του εμπλουτισμού του με ωφέλιμους μικροοργανισμούς και ενεργοποίηση του ήδη υπάρχοντος μικροβιακού πληθυσμού στο έδαφος, αλλά και με την πρόσθεση εμπλουτισμού οργανικής ουσίας
 • Αποδέσμευση, προστασία (οργανο-μεταλλικά από τα μόρια) και κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων (κατιόντα) από τα κολλοειδή του εδάφους
 • Ρύθμιση του P.H. του εδάφους
 • Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από δεσμέυσεις ή απόπλυση (προστασία του υδροφόρου ορίζοντα) και αξιοποίηση των ανόργανων λιπασμάτων από προηγούμενες λιπάνσεις
 • Άμεση παροχή χουμικών-φουλβικών οξέων στο φυτό, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του
 • Βελτίωση της υδατοϊκανότητας του εδάφους και ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος
 • Αύξηση της θερμοκρασίας στη ριζόσφαιρα του φυτού (λόγω του μαύρου χρώματος του προϊόντος) αλλά και προστασία αυτής από χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό)
 • Βελτιωμένη ανάλυση εδάφους με περισσότερη οργανική ουσία
 • Αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
 • Επίτευξη μακροζωίας και ευρωστίας των φυτών
 • Η καλύτερη λύση για την απονιτροποίηση

Συγκριτικά πλεονεκτήματα προϊόντων μας σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις της αγοράς

Ολοκληρωμένη και ισορροπημένη θρέψη, χωρίς απώλειες: Η συσσωμάτωση των μονάδων N-P-K με ιχνοστοιχεία και την οργανική ουσία («Golden Humus M-80») έχει ως αποτέλεσμα τη διοχέτευση όλων των μονάδων αζώτου, φωσφόρου και καλίου στο φυτό χωρίς απώλειες (δεν ξεπλένονται, όπως συμβαίνει με την εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων στις καλλιέργειες και δεν προσκολώνται στα κολλοειδή του εδάφους οι μονάδες N-P-K) παρέχοντας πλήρη θρέψη, με σταθερό ρυθμό και αποτελεσματικό τρόπο.

Εξοικονόμιση πόρων: Με την εφαρμογή των προϊόντων μας στην καλλιέργεια επιτυγχάνεται πλήρης θρέψη και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες λίπανσης, σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη μέθοδο λίπανσης (εδαφοβελτιωτικών, ανόργανων λιπασμάτων και ιχνοστοιχείων) σε δύο ή τρείς διαφορετικές φάσεις. Ως απόρροια, προκύπτει εξοικονόμιση πόρων (μειωμένος χρόνος, ελαχιστοποίηση κόστους λίπανσης). Επιτυγχάνονται τρείς λιπάνσεις με μία. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων μας σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές της αγοράς.

sxima1
«Σχήμα 1: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων μας έναντι των εναλλακτικών»

Οι καταλληλότερες περιοχές για την εφαρμογή των προϊόντων μας


================================================

Ποιος παράγοντας έχει αποφασιστικό ρόλο στην θρέψη του φυτού και της καλλιέργειας ?

Βασικός παράγοντας για να επιτευχθεί η αποδοτικότερη θρέψη της καλλιέργειας και η μέγιστη αξιοποίηση των λιπασμάτων που προστίθενται σε αυτήν, είναι το έδαφος και η βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.

Το ριζικό σύστημα των φυτών-από όπου αυτά τρέφονται- βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Είναι επομένως απαραίτητη η καλή γνώση των βασικών χαρακτηριστικών του εδάφους όπου αναπτύσσεται η κάθε καλλιέργεια, έτσι  ώστε αυτά να μπορούν να βελτιωθούν με την κατάλληλη λιπαντική αγωγή. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι :

 • το pΗ (ουδέτερο, όξινο, αλκαλικό)
 • η αλατότητα ή ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC)
 • το ποσοστό οργανικής ουσίας
 • η μηχανική σύσταση (αμμώδες, αργιλλοπηλώδες, κτλ)
 • η εδαφική χλωρίδα (ωφέλιμοι μικροοργανισμοί)

Τα χαρακτηριστικά αυτά παρέχουν μια εικόνα για το πόσο ζωντανό - γόνιμο και έφορο είναι το έδαφος και πόσο εύκολα ή δύσκολα το ριζικό σύστημα της καλλιέργειας μπορεί  

α)  να  απεγκλωβιστεί από τα κολλοειδή του εδάφους  και τελικά,

β) να απορροφήσει, τα θρεπτικά στοιχειά που ήδη υπάρχουν στο  έδαφος  ή αυτά που προστίθενται με τη λίπανση.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του εδάφους μας δείχνουν επίσης κατά πόσο συγκρατούνται τα θρεπτικά στοιχειά που προστίθενται στο έδαφος για να είναι διαθέσιμα στην ρίζα του φυτού ή πόσο εύκολα ξεπλένονται από αυτό.

Η αλατότητα του εδάφους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη της καλλιέργειας, από υπερβολική συγκέντρωση διαλυτών αλάτων στο έδαφος ή καταστροφή της δομής του εδάφους λόγο χαμηλής συγκέντρωσης ιόντων (απόπλυσης).

Βελτιώνοντας το ποσοστό οργανικής ουσίας στο έδαφος, αυτόματα βελτιώνονται και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Έτσι αναβαθμίζεται θεαματικά η θρέψη της καλλιέργειας με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης της.

Με την προσθήκη οργανικής ουσίας:

 • βελτιώνεται η μηχανική σύσταση και η δομή του εδάφους (τα βαριά εδάφη γίνονται πιο ελαφρά και τα ελαφρά πιο συνεκτικά, υπάρχει καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, καλύτερος αερισμός και οξυγόνωση των ριζών, και τροφή για τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους.)
 • βελτιώνεται η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το φυτό γιατί δημιουργούνται οργανομεταλλικά μόρια με τα θρεπτικά στοιχεία (λόγω χουμικών-φουλβικών οξέων) που απορροφώνται πιο εύκολα από τις ρίζες. Σε ένα έδαφος με χαμηλά ποσοστά οργανικής ουσίας, τα θρεπτικά στοιχεία ( P ή Κ ) που προστίθενται με την λίπανση παραμένουν προσκολλημένα στα κολλοειδή του εδάφους με ισχυρούς δεσμούς. Η δέσμευση αυτή φτάνει σε ποσοστό μέχρι και 60%, τα θρεπτικά στοιχεία δεν απορροφώνται από τις ρίζες των φυτών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της απόδοσης των καλλιεργειών αλλά και τη γενικότερη χειροτέρευση της κατάστασης των αγρών, αφού η προσρόφηση αυτών των στοιχείων στα κολλοειδή δημιουργεί και δεσμεύσεις άλλων στοιχείων-ιχνοστοιχείων ( πχ Fe).
 • ρυθμίζεται το pH του εδάφους. Ένα έδαφος με αλκαλικό pΗ γίνεται πιο όξινο, βοηθώντας τον απεγκλωβισμό των θρεπτικών στοιχείων από το ανθρακικό ασβέστιο, ενώ  σε ένα έδαφος με όξινο pΗ βοηθάμε στην συγκράτηση των θρεπτικών στοιχείων για να μην αποπλυθούν από αυτό.
 • διευκολύνεται η ανάπτυξη του ωφελίμου μικροβιακού φορτίου στο έδαφος (αζωτοβακτήρια, κλπ) αφού η οργανική ουσία αποτελεί την τροφή τους.
 • ελέγχεται (μειώνεται) η υψηλή αλατότητα του εδάφους.

 

Ποια είναι η διαφορά των κοινών-χημικών λιπασμάτων σε σχέση με τα οργανο-χημικά λιπάσματα της εταιρείας μας ?

 

Τα χημικά λιπάσματα συνήθως περιέχουν μόνο κάποιες μονάδες θρεπτικών στοιχείων (κυρίως μακροστοιχείων) όπως Αζώτου (N), Φωσφόρου (P) και Καλίου (Κ). Για παράδειγμα, το χημικό λίπασμα  11-15-15 περιέχει :

11 μονάδες αζώτου - 15 μονάδες  φωσφόρου - 15 μονάδες καλίου

Μια καλλιέργεια που βρίσκεται σε έδαφος πάρα πολύ φτωχό σε οργανική ουσία (όπως συμβαίνει σε όλες τις νησιωτικές περιοχές), δεν μπορεί να αξιοποιήσει πάνω από το 40% αυτών των μονάδων. Το υπόλοιπο 60% των θρεπτικών μονάδων του λιπάσματος μένει δεσμευμένο  στα κολλοειδή του εδάφους (και ειδικά αν το pΗ του είναι πάνω από 7,5) και ουσιαστικά είναι  μη διαθέσιμο στην καλλιέργεια ή ξεπλένεται από αυτό ( σε pH<6) . Έτσι, η καλλιέργεια θα απορροφήσει στην καλύτερη περίπτωση μόνο :

       4,4 μονάδες αζώτου – 6 μονάδες φωσφόρου – 6 μονάδες καλίου

Τα χημικά  λιπάσματα επίσης, καταστρέφουν συνήθως μέρος των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους, χωρίς ταυτόχρονα να προσθέτουν στο έδαφος οργανική ουσία, τροφή αυτών των μικροοργανισμών.

.

Τα οργανο-χημικά λιπάσματα της εταιρείας μας, Αφοί Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε,  αποτελούνται  από :  

 • ένα  χημικό τμήμα θρεπτικών μονάδων (N-P-K), από άριστες  πρώτες ύλες,
 • ένα πολύ υψηλό ποσοστό (25%-70%) οργανικού-εδαφοβελτιωτικού παράγοντα (χρυσό χούμο Μ80),
 • ένα  μεγάλο ποσοστό ωφέλιμων μικροοργανισμών εδάφους , καθώς και
 • ένα πολύ υψηλό ποσοστό ιχνοστοιχείων (Ca, Fe, Zn, Mg, B, κτλ), μέσα σε ειδικούς τύπους λιπασμάτων ανάλογα με το pH και την καλλιέργεια.

Ποια είναι τα οφέλη για την καλλιέργεια και το έδαφος του καθένα από τους παραπάνω παράγοντες, και γιατί αυτοί οι παράγοντες κάνουν τα λιπάσματα της εταιρείας μας αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα απο τα κοινά  χημικά λιπάσματα της αγοράς ?

 • Το χημικό τμήμα (N-P-K) εφοδιάζει την καλλιέργεια με μακροστοιχεία όπως ακριβώς κάνει και ένα άριστο χημικό λίπασμα. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για τα μακροστοιχεία, προέρχονται  από τις κορυφαίες εταιρείες σχετικών πρώτων υλών στον κόσμο. Ένας κρίσιμος παράγοντας  όμως που κάνει τα λιπάσματα μας να υπερτερούν είναι ότι, σε όλους τους τύπους των  οργανο-χημικών μας λιπασμάτων, χρησιμοποιείται εξαιρετικής ποιότητος ουρία ως πηγή αζώτου και όχι νιτρική  η αμμωνιακή μορφή αζώτου (που ξεπλένετε ή εξαερώνεται αντίστοιχα)
 • Το οργανικό τμήμα των λιπασμάτων μας αποτελείται από τον εδαφοβελτιωτικό παράγοντα Χρυσό Χούμο – Μ80 (Golden Humus M-80)  και  «Biohumous Leonardite V.P.

Η εταιρία μας ξεκίνησε τη δράση της με την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. Αποτελούν το κύριο συστατικό του συνόλου των προϊόντων μας, καθώς εμπεριέχονται στη σύνθεσή τους σε ποσοστά από 25% έως και 70%. Τα προϊόντα Golden Humus M-80 και Biohumous Leonardite V.P ανήκουν στη κατηγορία των εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων. Αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από λεοναρδίτη, την πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα  φυτικής προέλευσης, ποιοτική οργανική ουσία της αγοράς. Ο λεοναρδίτης, ύστερα από ειδική ζύμωση που γίνεται στο εργοστάσιό μας, ,ε ργοστεμπεριέχει χουμικά και φουλβικά οξέα σε ποσοστό 10% έως 16%, καθώς και 50.000.000 ωφέλιμους μικροοργανισμούς ανά γραμμάριο προϊόντος. καθώς συλλέγεται τουλάχιστον δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Η ανάπλαση του εδάφους, η αποτελεσματική ενεργοποίηση και η διοχέτευση όλων των μονάδων N-P-K στο φυτό, είναι μόνο μερικά από τα πολύ σημαντικά οφέλη, του συγκεκριμένου είδους οργανικής ουσίας. Τα προϊόντα «Golden Humus M-80» και «Biohumous Leonardite V.P» εξελίσσονται κάθε χρόνο, από την ίδρυση της εταιρίας μας μέχρι και σήμερα, προκειμένου η εφαρμογή τους στις καλλιέργειες να επιφέρει βέλτιστα και ασυναγώνιστα αποτελέσματα. Άλλα οφέλη από την συγκεκριμένη μορφή της οργανικής ουσίας είναι η:

 • βελτίωση της δομής του εδάφους, που εξασφαλίζεται από την παρουσία «Golden Humus M-80» σε σε όλους τους τύπους των προϊόντων μας
 • βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, μέσω του εμπλουτισμού του με ωφέλιμους μικροοργανισμούς και ενεργοποίηση του ήδη υπάρχοντος μικροβιακού πληθυσμού στο έδαφος
 • αποδέσμευση, προστασία και κινητοποίηση των δεσμευμένων από τα κολλοειδή θρεπτικών στοιχείων του εδάφους.
 • ρύθμιση του pH του εδάφους
 • προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από δέσμευση ή απόπλυση (προστασία του υδροφόρου ορίζοντα) και αξιοποίηση των ανόργανων λιπασμάτων από προηγούμενες λιπάνσεις.
 • άμεση παροχή χουμικών-φουλβικών οξέων στα φυτά, από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής του. Τα χουμικά-φουλβικά οξέα συμβάλουν στην:
 • αύξηση της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων (C.E.C.) και ρύθμιση του pH του εδάφους
 • αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος και διάσπαση των ανόργανων ενώσεων σε μορφές αφομοιώσιμες από τα φυτά.
 • διαλυτοποίηση των αλάτων
 • ανάπτυξη της μικροβιακής βιομάζας
 • ενεργοποίηση των φυτικών ενζύμων
 • βελτίωση της υδατοϊκανότητας του εδάφους και ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος.
 • αύξηση της θερμοκρασίας στη ριζόσφαιρα των φυτών (λόγω του μαύρου χρώματος του προϊόντος) αλλά και προστασία της από χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό).
 • βελτιωμένη σύσταση εδάφους, με περισσότερη οργανική ουσία
 • αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
 • επίτευξη μακροζωίας και ευρωστίας των φυτών
 • βέλτιστη απονιτροποίηση
 • Το υψηλό ποσοστό ιχνοστοιχείων παρέχεται σε ειδικούς τύπους λιπασμάτων που έχουν μελετηθεί για χρήση ανάλογα με το pH του εδάφους και το είδος της καλλιέργειας.

Όλα τα λιπάσματα τις εταιρείας μας, παράγονται έχοντας λάβει υπόψη μας τις θρεπτικές ανάγκες τις κάθε καλλιέργειας ξεχωριστά (π.χ. ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή κτλ) αλλά και τις θρεπτικές ανάγκες και τις ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων που μπορεί να παρουσιάζει κάθε έδαφος ανάλογα με το pH του.

Για παράδειγμα σε ένα έδαφος με χαμηλό pH<7 (πχ. 6.6 ), υπάρχει ανάγκη για προσθήκη ασβεστίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις και ανάλογα με την  καλλιέργεια έχουν δημιουργηθεί τύποι όπως οι:

 • Complehumosan N2:(4-8-12+3Mg+0,3B+1%ZnS04+20%CaC03+31% M80) (κατάλληλο για αμπέλι)
 • Complehumosan N15: (15-5-12+3Mg+0,3B+10%CaC03+26%M80) (κατάλληλο για ελιά)
 • Humovas N15: (15-4-13+3Mg+0,3B+10%CaC03+26%M80) (κατάλληλο για ελιά)
 • Humovas N10: (10-7-13+3Mg+0,3B+10%CaC03+28%M80 (κατάλληλο για ελιά)

 

Αντίθετα, σε ένα έδαφος με υψηλό pH>7 (πχ. 8.0), υπάρχει ανάγκη για προσθήκη σιδήρου, ψευδαργύρου κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις και ανάλογα με την καλλιέργεια έχουν δημιουργηθεί τύποι όπως οι:

 • Complehumosan N4: (4-8-17+2Mg+0,3B+1%ZnS04+5%FeS04+31% M80) (κατάλληλο για αμπέλι)
 • ComplehumosanN15:(15-5-10+3Mg+0,3B+1%ZnS04+32%M80) (κατάλληλο για ελιά)
 • Humovas N15: (15-4-11+3Mg+0,3B+2%FeS04+26%M80) (κατάλληλο για Ελιά)
 • Humovas N10: (10-7-13+3Mg+0,3B+2%FeS04+1%ZnS04+36%M80 (κατάλληλο για ελιά)

Ποιά είναι η σημαντικότητα των ιχνοστοιχείων σε μια την καλλιέργεια ?

Κατά την διάρκεια της χρονιάς, όλα τα φυτά απορροφούν θρεπτικά στοιχειά από το έδαφος για να μπορέσουν να καλύψουν τις θρεπτικές τους ανάγκες και να μας αποδώσουν ικανοποιητικά. Αυτά είναι τα μακροστοιχεία NPK που είναι απαραίτητα σε μεγάλες δόσεις αλλά και μικροστοιχεία-ιχνοστοιχεία  Fe,Ca,Mg κλπ. που είναι απαραίτητα σε μικρότερες δόσεις . Τα ιχνοστοιχεία, παρά την ανάγκη σε χαμηλές δόσεις, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόδοση της καλλιέργειας, ακλουθώντας το νόμο του Ελαχίστου. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό "Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα στις αναγκαίες ποσότητες για την απόκτηση της µέγιστης απόδοσης, το δε αποτέλεσα καθορίζεται από το στοιχείο που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο".

Με άλλα λόγια, ο νόμος αυτός λέει ότι η έλλειψη ενός ή περισσότερων θρεπτικών συστατικών από το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων μπορεί να είναι ο περιοριστικός παράγοντας για την απόδοση του φυτού. Εφόσον μπορούν να προσδιοριστούν τα θρεπτικά στοιχεία που όταν λείπουν προκαλούν τροφοπενίες, μπορούν να αναπληρωθούν προληπτικά με τη λίπανσης. αποφεύγοντος τις μειωμένες αποδόσεις και πετυχαίνοντας υψηλότερα έσοδα. 

Συνοψίζοντας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων μας σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις της αγοράς είναι:

 • H ολοκληρωμένη και ισορροπημένη θρέψη, χωρίς απώλειες

Η ένωση  των μονάδων N-P-K με ιχνοστοιχεία και την οργανική ουσία («Golden Humus M-80») σε κάθε κόκκο των λιπασμάτων μας (δεν είναι blended), έχει ως αποτέλεσμα τη διοχέτευση όλων των μονάδων αζώτου, φωσφόρου και καλίου στο φυτό χωρίς απώλειες

απώλειες απώλειες (δεν ξεπλένονται, και δεν μπλοκάρονται στο έδαφος, όπως συμβαίνει με την εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων στις καλλιέργειες) παρέχοντας ολοκληρωμένη θρέψη του φυτού με σταθερό ρυθμό και αποτελεσματικό τρόπο.

 • Η εξοικονόμηση πόρων και χρόνου

Με την εφαρμογή των προϊόντων μας στην καλλιέργεια επιτυγχάνεται πλήρης θρέψη σε ένα βήμα (οργανικό λίπασμα, N-P-K, ιχνοστοιχεία) και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες λίπανσης, σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη μέθοδο λίπανσης (με εδαφοβελτιωτικά, ανόργανα λιπάσματα και ιχνοστοιχεία) σε δύο ή τρείς διαφορετικές φάσεις. Αυτό οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων (μειωμένος χρόνος, ελαχιστοποίηση κόστους λίπανσης, καλύτερη αφομοίωση αλλά και συνέργεια θρεπτικών στοιχείων).

 • Η προστασία του περιβάλλοντος και του αγρού
 • αποφεύγετε η ρύπανση των υπόγειων υδάτων,
 • αξιοποιούνται όλες οι λιπαντικές μονάδες,
 • εμπλουτίζεται το έδαφος με οργανική ουσία
 • εμβολιαζεται με ωφέλιμους μικροοργανισμούς.
 • μειώνεται η αλατότητα του εδάφους από την χρήση «σκληρού» νερού ή λιπασμάτων κακής ποιότητας
 • Τα υγιή, εύρωστα και αποδοτικότερα φυτά ακόμα και σε δυσμενής καιρικές ή εδαφικές συνθήκες.

Τα φυτά αξιοποιούν στο έπακρο τα συγκεκριμένα λιπάσματα, έτσι αναπτύσσουν  ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας και μεταβολισμού και επομένως προκύπτουν αποδοτικότερες και ποιοτικότερες παραγωγές.

==================================

Χαρακτηριστικά περιβαλλοντικών συνθηκών (κλίμα, έδαφος, κ.λ.π), όπου τα προϊόντα μας παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά

Παρόλο που τα προϊόντα της εταιρίας μας χρησιμοποιούνται, κυρίως, όπου και τα προϊόντα των άλλων εταιριών, σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα, έδαφος, ευρωστία φυτών) παρουσιάζουν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα ένταντι των υπολοίπων.

Σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες τα φυτά είναι απαραίτητο να είναι υγιή και να διαθέτουν πολύ ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας. Με την προσθήκη οργανικής ουσίας («Golden Humus M-80»), ιχνοστοιχείων και μονάδων N-P-K στα προϊόντα μας, η θρέψη του φυτού είναι ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και πιο αποτελεσματική, συγκριτικά με τις επιδόσεις που παρουσιάζουν άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς. Επιπλέον, η εφαρμογή των προϊόντων μας στις καλλιέργειες βελτιώνει τη γονιμότητα, τη δομή και ρυθμίζει αποτελεσματικά το P.H. του εδάφους. Ως απόρροια, το φυτό θωρακίζεται και αναπτύσσει κατάλληλους μηχανισμούς άμυνας.

Χαρακτηριστικά εδαφών όπου τα προϊόντα μας είναι ιδανικά για εφαρμογή

Αμμώδη Εδάφη με έλλειψη οργανικής ουσίας:

 • Παραθαλάσσια μέρη με αγροτική ανάπτυξη
 • Περιοχές / χώρες με αμμώδη εδάφη (π.χ. Αφρική, κ.λ.π)

Εντατικώς καλλιεργημένα εδάφη:

 • Περιοχές που καλλιεργούν κηπευτικά προϊόντα (ντομάτες, καρπούζια, αγγούρια, κ.λ.π)
 • Περιοχές που καλλιεργούν σιτηρά, βαμβάκι
 • Περιοχές με θερμοκήπια

Σε εδάφη με έλλειψη ασβεστίου (χαμηλό P.H. όξινα εδάφη):

 • Ορεινά μέρη (κυρίως)
 • Παραθαλάσσια μέρη

Σε εδάφη με υψηλό P.H. ( αλκαλικά εδάφη)

Αλατούχα αλκαλιοποιημένα εδάφη (Το Golden Humus M-80 διασπά τα άλατα)


Προϊόντα που παρουσιάζουν ευκολία διείσδυσης και ταχύτητα καθιέρωσης σε νέες αγορές


 • Golden Humus M-80:
  Ειδικά σε περιοχές με αμμώδη εδάφη ή σε θερμοκήπια
 • Complehumosan N4 +Fe+Zn+B:
  (4-8-17+2+5%FeSO4+1%ZnSO4+0,3B+36%Οργ. Λιπ.) Ειδικά σε περιοχές με κηπευτικά, αμπέλια και ελιές
 • Complehumosan 10-8-18:
  (+3MgO+2FeSO4+1%Borax)
 • Profi Plus:
  Ειδικά σε περιοχές που καλλιεργούνται κηπευτικά και αμπέλια
 • Complehumosan N3 + B:
  (10-8-12+3+0,3B+40%Οργ. Λιπ.)
 • Complehumosan N2-Calcium:
  (4-8-12+3+0,3B+1% ZnSO4+20%CaCO3+31% Οργ.Λιπ)
 • Super Eco-Vas 5-8-17:
  (5-8-17+3+2%FeSO4+1%ZnSO4+1%Borax)
 • Super Eco-Vas:
  (10-0-0+1%Borax)

Χαρακτηριστικά πελατών τους οποίους θα θέλαμε να προσεγγίσουμε


Για εμάς κρίνονται πολύ θετικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Αξιόπιστοι πελάτες που ενδιαφέρονται για ποιοτικά προϊόντα
 2. Πελάτες που ενδιαφέρονται για μακροχρόνιες συνεργασίες

Χαρακτηριστικά Εταιριών με τις οποίες θα θέλαμε να συνάψουμε συνεργασίες / Είδη συνεργασίας που επιδιώκουμε


Επιδίωξη της εταιρίας μας είναι η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με αξιόπιστες εταιρίες που διαθέτoυν ικανότητες προώθησης προϊόντων λίπανσης σε διεθνείς αγορές. Η εταιρία μας προσβλέπει σε μακροχρόνιες συνεργασίες που στοχεύουν σε κοινό όραμα και αμοιβαίο όφελος.

Η εταιρία μας αξιολογεί θετικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε κάθε νέο ενδεχόμενο συνεργάτη:

 • Στόχευση και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
 • Αδιαμφισβήτητες ικανότητες προώθησης λιπασμάτων σε διεθνείς αγορές,
 • Ευρύ δίκτυο πελατών,
 • Συνεργάτες που προσβλέπουν σε σχέσεις αμοιβάιας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού
 • Εταιρίες που υιοθετούν το σύνολο των αξιών της εταιρίας μας

Οι χώρες στις οποίες η εταιρία μας πραγματοποιεί εξαγωγές και η επιδίωξή μας


Η εταιρία μας, έως σήμερα, πραγματοποιεί εξαγωγές πρός την Κύπρο, τα Σκόπια, την Ταϊβάν και τη Σαουδική Αραβία. Σε αυτές τις χώρες, η εταιρία μας διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες.

Άμεση επιδίωξή μας είναι η εξεύρεση συνεργατών με την κατάλληλη τεχνογνωσία, δίκτυο και εμπειρία για την προώθηση των προϊόντων μας, κυρίως, σε διεθνείς αγορές, όπου τα προϊόντα μας διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα που διατίθενται ως εναλλακτικές λύσεις.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • 210 5555398 - 210 5557600
 • 210-5558623
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΦΟΙ ΠΕΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ

Η εταιρία μας, Αφοι Περ. Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής λιπασμάτων από το 1971 και ειδικεύεται στην παραγωγή οργανικών (οργανο-χημικών), βιολογικών, εδαφοβελτιωτικών, υδατοδιαλυτών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων.